Av-kääntäjien työtaistelun uutisarkisto

12.6.2013

Av-kääntäjä: ole tarkkana!

Av-kääntäjiä rekrytoidaan tällä hetkellä monia eri kanavia pitkin. Av-kääntäjän töitä tarjotaan jopa asiatekstikääntäjille. KAJ ja Akavan Erityisalat muistuttavat, että nyt ei ole hyvä aika rekrytoitua alalle.

Jos kuitenkin alalle pyrkii töihin, kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ehtoihin, joilla työtä ryhtyy tekemään. Palkkion tai palkan pitää olla sellaisella tasolla, että se kattaa kaikki kustannukset. Kaikkien suomalaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio on noin 3100 euroa.

Kohtuullinen palkka tai palkkio on voitava ansaita kohtuullisella työtahdilla. Työaika palkansaajalla voi olla työaikalain mukaan enintään 8 tuntia päivässä tai 40 tuntia viikossa. Myös ammatinharjoittajan kannattaa muistaa, että jatkuva kiire ja ylipitkät työpäivät ja –viikot syövät terveyttä eivätkä kannata pitkällä aikavälillä.


KAJ ja Akavan Erityisalat muistuttavat, että mahdolliset salassapito- ja kilpailukieltosopimukset on käytävä läpi tarkkaan. Tavallista on, että salassapito- tai kilpailukieltosopimus solmitaan toimeksiannon tai työsopimuksen vastineeksi. On poikkeuksellista ja epäilyttävää, jos salassapito- tai kilpailukieltosopimus on allekirjoitettava ennen kuin saa mahdollisesta toimeksiannosta tai työtehtävästä mitään tietoa eikä näin tulekaan sopia.

Käännösalan asiantuntijat KAJ ja Akavan Erityisalat muistuttavat myös, että Broadcast Text International on hakusaarrossa ja ylityökiellossa ja sen tytäryritys BTI International hakusaarrossa. Akavan Erityisalat ja Suomen Journalistiliitto julistivat työtaistelutoimenpiteet yrityksiä vastaan, koska yritysten kanssa ei ole päästy sopimukseen reiluista työehdoista ja kohtuullisesta palkkatasosta.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä